Category: Corporate strategy

Hoe kan je efficiënt contracten van externen verlengen?

Als het contract van een externe medewerker afloopt, moet je beslissen of je het wel of niet verlengt. Verschillende knelpunten kunnen het beslissingsproces bemoeilijken:   geen inzicht in de lopende contracten van consultants geen tijdige herinnering wanneer een contract bijna afloopt ontbrekende (budget)inzichten   Met…