Gedurende de laatste maanden is Connecting-Expertise betrokken geweest bij verschillende belangrijke projecten … Sommige werden opgestart na invoering van de nieuwe Europese regelgeving GDPR, andere werden gedreven door terugkerende verzoeken van onze klanten en gebruikers (PowerBI rapporten en nieuwe UX). 

We zullen hier kijken naar de verandering die het meest zichtbaar is voor elke gebruiker. Inderdaad, het gaat over de look & feel van het Connecting-Expertise platform: de nieuwe UX! 

First things first: wat betekent UX? 

De UX omvat alle ervaringen en gevoelens die onze 10.000 gebruikers waarnemen bij elk bezoek aan ons communicatieplatform. Zonder in technische details te treden, kunnen we het met het volgende schema samenvatten: 

 

UX is dus essentieel. Ook al is ons platform zeer stabiel, is de toegang tot de gegevens veilig en snel en is de inhoud van deze gegevens accuraat, het eerste waar onze gebruikers gevoelig voor zijn is de gebruikerservaring en het plezier van het gebruik van ons platform… 

Grafisch is de verandering van onze UX vergelijkbaar met de overgang van een muis als deze naar een muis als deze    

Beiden dienen dezelfde functies maar de tweede is veel ergonomischer. Dit betekent niet dat de muis mooier is, maar wel dat hij efficiënter is! 

Wat evolueert er dan bij Connecting-Expertise? 

Look & feel 

Connecting-Expertise heeft dus gewerkt aan de ergonomie van het VMS platform. Dit onderzoek en de optimalisatie van de ergonomie hadden natuurlijk een directe impact op de look & feel van onze dashboards. 

Deze zijn daardoor strakker en leesbaarder. Dit is geen doel op zich maar dient de ergonomie. 

Datarasters 

In de vorige versie van het platform hadden gebruikers al toegang tot informatie in real time. Zij wilden echter hun eigen controleschermen kunnen creëren (aanvragen, contracten, …). Daarom hebben we de mogelijkheid ontwikkeld dat elke gebruiker zijn eigen toegangsfilters kan aanmaken, benoemen en opslaan. Op die manier kan elke gebruiker veel sneller toegang krijgen tot zijn eigen data door gebruik te maken van filters die hij zelf kan aanmaken. 

Actie knoppen 

Na veel testen realiseerden we ons dat het gebruik van het platform verbeterd kon worden door de actieknoppen bovenaan elk scherm te plaatsen. Bovendien verschijnt, afhankelijk van de rol van de gebruiker, de actieknop die logischerwijs moet worden gebruikt op basis van de status van de geopende map op de eerste positie en in een groene kleur (in tegenstelling tot de andere mogelijke actieknoppen die in het wit verschijnen). 

Een nieuwe manier van communiceren 

Via Connecting-Expertise had elke gebruiker al de mogelijkheid tot interactie in het hele onderzoeks-, administratieve en financiële proces met betrekking tot extern personeel. Tot nu toe waarschuwde het platform elke gebruiker via e-mail over de acties die ze moesten uitvoeren. 

Als onderdeel van de nieuwe UX werd een nieuwe notificatie optie ontwikkeld: de “push berichten”. Deze meldingen verschijnen op het scherm en geven in één oogopslag alle acties weer die de gebruiker op het platform moet uitvoeren. Een link naar de actie is natuurlijk aan de push notification gekoppeld om de taak nog makkelijker te maken. Je kan dit vergelijken met een to do lijst. 

Net als veel andere regelmatige gebruikers, hoeft u niet langer te reizen tussen Outlook en Connecting-Expertise om uw acties uit te voeren! Pas op … je hebt een nieuwe notificatie … 

Het meldingscentrum stelt u in staat om alle inkomende meldingen te centraliseren in de tool. Het fungeert als een gecentraliseerde to-do lijst voor gebruikers. Vanuit het notificatiecentrum kunnen gebruikers direct navigeren naar alle aanvragen, ingediende kandidaten, contracten en timesheets waar ze aan moeten werken. 

Veel andere dingen komen nog… 

Connecting-Expertise maakt gebruik van saas-software voor hun platform dat voortdurend in ontwikkeling is. Onze gebruikers kunnen daarom, automatisch en zonder extra kosten, in de toekomst van nieuwe functies verwachten. Connecting-Expertise denkt er al aan om het home dashboard nog meer personaliseerbaar te maken door iedere gebruiker de mogelijkheid te geven zijn eigen persoonlijke zoekfilters te integreren. Ook denken we aan verschillende soorten reminders, meer mogelijkheden voor features gerelateerd aan de agenda van de gebruiker. De lijst stopt daar niet, maar het is eerst belangrijk om het volledige potentieel van een saas-platform te benutten en de nieuwe functies zullen het geleidelijk aan aanvullen.   

Evolutie of revolutie? 

Dus, om de initiële vraag “Evolutie of Revolutie” te beantwoorden, we zijn ervan overtuigd dat dit een fundamentele evolutie van het platform is omdat het de ervaring van onze gebruikers sterk verbetert en ons dienstenaanbod vervolledigt. We hebben ons er echter absoluut toe verbonden om de veiligheid en stabiliteit van de Connecting-Expertise omgeving te blijven verzekeren zodat onze gebruikers ook in de toekomst het vertrouwen kunnen behouden dat ze al meer dan 10 jaar in ons bedrijf hebben. 

 

-Bruno Rosseels