Als het contract van een externe medewerker afloopt, moet je beslissen of je het wel of niet verlengt. Verschillende knelpunten kunnen het beslissingsproces bemoeilijken 

  • geen inzicht in de lopende contracten van consultants
  • geen tijdige herinnering wanneer een contract bijna afloopt
  • ontbrekende (budget)inzichten  

Met het Vendor Management Systeem van Connecting-Expertise kan je het verlengproces van contracten aanpassen aan jouw behoeften. Daarbij kan je zien hoeveel en welke externe medewerkers aan de slag zijn en wanneer deze contracten aflopen. Wanneer een contract bijna afloopt, krijg je een melding zodat je tijdig actie kan ondernemen. Idem wanneer een budgetoverschrijding dreigt. Daarnaast kan je een maximale duurtijd voor externe medewerkers instellen zodat contracten niet “eeuwig” verlengd kunnen worden.  

Je krijgt met andere woorden inzicht in actuele consultants, contractproces (historische procesinformatie), goedkeuringsproces enzovoort. 

Quickly draw up a function profile

Contract

Stel dat je via de CE Marktplaats een consultant inhuurt. Vanaf dat je de persoon in kwestie selecteert, wordt het contract aangemaakt. Als de consultant buiten CE VMS om wordt ingehuurd, kan je ook handmatig contracten aanmaken. Zo worden alle contracten gebundeld op één platform, en behoud je overzicht. 

Vaak moet de leverancier bij het maken van een contract het toegepaste tarief goedkeuren. Hierdoor ontstaat meteen wederzijdse toestemming, al dan niet met een onderscheid in tarief per prestatietype. Daarnaast helpt het platform je om tarieven te borgen binnen bepaalde marges, door prijsafspraken te gebruiken. Ten slotte kan je de lopende activiteiten opvolgen met uitgebreide standaardrapporten.  

Conclusie

Geen inzicht hebben in je contracten, is een kostelijk gegeven. Je wil geen kwaliteit verliezen door contracten die ongemerkt aflopen, waardoor consultants elders een opdracht opnemen.

Het gericht wegwerken van knelpunten in het contractproces kan u dan ook veel geld besparen. De juiste tools bieden een permanent inzicht in je proces, en laten je toe om meteen de gepaste acties te nemen.

 

Wil je graag je extermne medewerkers beter beheren?

Wij helpen je graag verder! Contacteer ons hier, of lees hoe ENGIE dit heeft gedaan.