Onze Blog

Een zoektocht naar extern talent begint bij het opstellen van een functieomschrijving. Dat is vaak tijdrovend en niet eenvoudig. Daarnaast kan je kandidaten en extern talent niet altijd op een uniforme manier beoordelen en weet je niet exact welke leveranciers te contacteren voor een bepaald profiel. Bovendien ken je meestal
Geen onderdeel van een categorie
Als het contract van een externe medewerker afloopt, moet je beslissen of je het wel of niet verlengt. Verschillende knelpunten kunnen het beslissingsproces bemoeilijken:   geen inzicht in de lopende contracten van consultants geen tijdige herinnering wanneer een contract bijna afloopt ontbrekende (budget)inzichten   Met het Vendor Management Systeem van Connecting-Expertise kan je het verlengproces
Corporate strategy, Innovations
Openstaande vacatures voor externe medewerkers niet meteen invullen, is kostelijk. Obstakels zoals ontbrekende (budget)goedkeuringen, de meest relevante leveranciers te laat betrekken, of interviews niet meteen inplannen, kunnen het selectieproces serieus vertragen.   Om deze knelpunten weg te werken, moet je de verschillende stappen in het aanvraag- en selectieproces glashelder in kaart brengen. Daarna kan je de
Geen onderdeel van een categorie
Peter
Interview gegeven door Peter De Buck (Co-founder van Connecting-Expertise) voor het Recruitment Process Outsourcing rapport 2019 en vrij vertaald naar het Engels voor eigen blog gebruik.   Wat zijn de belangrijkste evoluties op de arbeidsmarkt?  We merken dat bedrijven vroeger een strikte scheiding hanteerden tussen werknemers in vast dienstverband enerzijds en de inhuur van externe werknemers anderzijds.
Corporate strategy
Gedurende de laatste maanden is Connecting-Expertise betrokken geweest bij verschillende belangrijke projecten … Sommige werden opgestart na invoering van de nieuwe Europese regelgeving GDPR, andere werden gedreven door terugkerende verzoeken van onze klanten en gebruikers (PowerBI rapporten en nieuwe UX).  We zullen hier kijken naar de verandering die het meest zichtbaar is voor elke
Innovations