Success story: Vlaamse Overheid

Over de Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering is de politieke instelling die het Vlaamse Gewest in België vertegenwoordigt. De hele organisatie telt ongeveer 41.174 werknemers verspreid over 69 verschillende juridische entiteiten.

Uitdaging

De Vlaamse Overheid werd geconfronteerd met uitdagingen als beperkte toegang tot nieuwe leveranciers en freelancers, hoge sourcing en contractor kosten, en gebrek aan interne transparantie en flexibiliteit. Daarnaast zat er veel tijd tussen het vaststellen van de nood aan externe arbeid en het moment waarop externe medewerkers ook effectief aan de slag gingen. 

Bovendien had elke juridische entiteit binnen de organisatie verschillende procedures en veiligheidsvereisten. De hoge complexiteit van het inhuurproces, samen met een groot aantal Contingent Workers, leidde tot een dringende behoefte aan meer interne en externe transparantie. 

Oplossing

Combinatie van een Vendor Management Systeem (CE VMS), een Marktplaats (CE MP) & een Managed Service Provider (MSP): 

CE VMS structureerde, digitaliseerde en optimaliseerde de processen via één centraal platform voor alle entiteiten. CE MP bood alle betrokken partijen een directe en realtime toegang tot leveranciers en freelancers. De MSP fungeerde als een neutraal aanspreekpunt voor HR, sourcing en administratieve diensten. 

Prime Minister - Flemish Government

"Met de ingewikkelde regels voor overheidsopdrachten en -procedures is het veel efficiënter om te werken met herbruikbare raamcontracten, die voor iedereen beschikbaar zijn. Dat is ook transparanter voor de kandidaat-leveranciers. Voeg daar een radicaal digitale methode aan toe, en je krijgt een elektronische marktplaats met honderden opdrachtgevers en leveranciers." - Eerste Minister, Vlaamse Overheid

Plan van aanpak

Voordelen

Workshops

Workshops met verschillende belanghebbenden om een uniform proces op te stellen. 

Workshops

Workshops met verschillende belanghebbenden om een uniform proces op te stellen. 

Pilot

Pilot met 3 entiteiten om het proces te valideren en af te stemmen. 

Pilot

Pilot met 3 entiteiten om het proces te valideren en af te stemmen. 

QBR

Driemaandelijkse Business Reviews om de oplossing te valideren en af te stemmen en inzichten te delen.

QBR

Driemaandelijkse Business Reviews om de oplossing te valideren en af te stemmen en inzichten te delen.

Roll-out

Uitrol naar bijkomende entiteiten.

Roll-out

Uitrol naar bijkomende entiteiten.

Besparingen

3 miljoen euro besparingen, 1,2 miljoen euro besparingen tijdens de proeffase.

Efficiëntie

Halvering van de doorvoersnelheid.

Volledige procesautomatisering

End-2-end geautomatiseerd aanwervingsproces met verhoogde wendbaarheid.

Flexibiliteit

Flexibiliteit om elk type profiel te vinden en te werven.

Verminderde complexiteit

Minder uitbestedingsconstructies.

Lager risico

Minimale juridische risico's.