Success story: ING

Wat je moet weten over ING

ING België is een van de drie belangrijkste spelers in de Belgische Private Banking-sector. Ze biedt advies en bijstand op maat aan particulieren en families met een persoonlijk overdraagbaar kapitaal van ten minste 1 miljoen euro. 

Uitdaging

ING beheert ongeveer 600 ICT-contractanten op T&M-basis via haar Resource Allocation Management (RAM)-team. Zij hadden een sourcingproces geïmplementeerd dat werd ondersteund door tools zoals e-mail, Excel en Access. ING wilde de operationele werklast van dat proces verminderen, de screening van aannemers verbeteren en de prestaties van leveranciers geautomatiseerd monitoren. 

Oplossing

CE VMS biedt één software interface voor alle belanghebbenden (zowel interne gebruikers als leveranciers) die het gehele sourcing & contracting proces van de ING ondersteunt. Dit gebeurt vanaf het moment dat een nieuwe contractor nodig is, tot en met de uiteindelijke contractverlenging van diezelfde contractor. Daarnaast zorgde een gedetailleerde gap-analyse voor een betere functionaliteit en werden ING-medewerkers getraind om het CE VMS-platform optimaal te gebruiken. Het systeem is op tijd en binnen budget live gegaan na zorgvuldig testen door het RAM-team van ING.

Manager General IT Support Services - ING

"Connecting-Expertise biedt ons een alomvattende sourcing- en performance management tool. Daarnaast zorgt hun Marketplace voor benchmarking en het vinden van schaarse profielen." Manager General IT Support Services - ING Marketplace for benchmarking and finding scarce resources"

Plan van aanpak

Benefits

Pilot

Schaduwproces in de CE VMS-omgeving voor een beperkte set van leveranciers en gebruikers. 

Pilot

Schaduwproces in de CE VMS-omgeving voor een beperkte set van leveranciers en gebruikers. 

Consultants

Uitrol systeem voor consulting personeel. 

Consultants

Uitrol systeem voor consulting personeel. 

Interim

Uitrol van het systeem voor interim arbeidscontracten.

Interim

Uitrol van het systeem voor interim arbeidscontracten.

Rapportage

Mogelijkheid om alle CE VMS gerelateerde acties op te volgen en te rapporteren aangezien de data en communicatie in één workflow tool worden bijgehouden. 

Inzicht

Permanent zicht op benodigde middelen en contractant funnel (inclusief verlengingen).

Efficiëntie

Verleg de focus van operationele werklast naar prestatiebeheer van leveranciers, kwaliteit van leveranciers en screening van aannemers met evaluaties.

Ondersteuning

Proactieve ondersteuning voor toekomstige eSourcing-strategie (scope uitbreiden naar andere categorieën, fixed price projecten).