Success story: Belfius

Wat moet je allemaal weten over Belfius

Belfius is een van de grootste banken in België. De bank zet zo veel mogelijk in in excellentie en houdt een sterke positie in de bankensector.

Uitdaging

Het doel was om Belfius het mogelijk te maken om de noodzakelijke arbeidskrachten terug te vinden in één tool. Ze waren specifiek opzoek naar een VMS die bekend is op de Belgische markt. Zo kwamen ze terecht bij Connecting-Expertise. Zo werd de samenwerking met nieuwe leveranciers veel eenvoudiger omdat de leveranciers goed met de tool kunnen omgaan.

Oplossing

Belfius heeft voor twee modules gekozen bij Connecting-Expertise: de sourcing en contracting modules. Dankzij de sourcing module kan Belfius mini RFP's lanceren. Dit zorgt voor snellere reacties bij leveranciers en gaf een betere perspectief op de procurement. Zo krijgt Belfius inzichten op de markttrends en was een grote hulp bij toekomstige negotiaties. De sourcing module heeft het beheer van leveranciers ook eenvoudiger gemaakt.  Zo kan Belfius voorkeuren instellen en organiseren per specialisatie.

De contracting module zorgt voor een betere controle van de externe werkkrachten.  Belfius krijgt zo zicht op alle externen, hun activiteiten, locaties,  en de huidige situatie. Ze kan ook voorspellingen maken op basis van de huidige werkkrachten. Het goedkeuren van verzoeken werd ook een deel van het systeem en verbeterde de efficientie.

Andere voordelen houden in een verbeterde regelgeving rond externe werkkrachten. Het instroomproces werd uitgebreid om te garanderen dat nieuwe medewerkers en externen goed gescreend werden langs de leveranciers kant.

Een heel belangrijk aspect voor Belfius was dat alle data in een tool was. Dankzij een centralisatie van data werd rapportering snel en eenvoudig.

Senior Buyer - Belfius

"At Connecting-Expertise, we've found a tool that's not only easy to implement but also incredibly user-friendly. The sourcing module allows us to efficiently launch mini RFPs, gaining valuable insights into market trends, while the contracting module provides a clear view and control over our external workforce. The tool's integrated features have streamlined our processes, making it a valuable asset for efficient and effective workforce management."

Plan van aanpak

Benefits

Implementatie van de sourcing module

De sourcing module werd ingevoerd om externe werkkrachten in te schakelen.

Implementatie van de sourcing module

De sourcing module werd ingevoerd om externe werkkrachten in te schakelen.

Personalisatie van de sourcing module

Op basis van de behoeften werd de sourcing module aangepast om een fit te maken met de organisatie.

Personalisatie van de sourcing module

Op basis van de behoeften werd de sourcing module aangepast om een fit te maken met de organisatie.

Implementatie van de contracting module

De contracting module van de VMS werd ingevoerd om contract management eenvoudiger te maken.

Implementatie van de contracting module

De contracting module van de VMS werd ingevoerd om contract management eenvoudiger te maken.

Implementatie van de marketplace

Invoeren van de CE marketplace gaf toegang tot een ruim hoeveelheid aan leveranciers van tijdelijke werkkrachten.

Implementatie van de marketplace

Invoeren van de CE marketplace gaf toegang tot een ruim hoeveelheid aan leveranciers van tijdelijke werkkrachten.

Frictieloze ervaring

Met een groot aanbod aan leveranciers die de tool goed kennen.

Inzichten in markttrends

Door een betere zicht op procurement. Dit helpt ook met negotiaties.

Verbeterde processen

Het wervingsproces van externen verloopt eenvoudiger.

Transparantie

Duidelijke zicht op huidige contracten.

Verbeterde regelgeving

Dankzij correcte screening.

Gecentraliseerde data

Alles in één tool.